Govardhan Math Books

Book Image Book Title Book Price
Dvyankapaddhati Ki Vaidikarsha Vidha Dvyankapaddhati Ki Vaidikarsha Vidha Rs 70.00
Saririk Swarajya Sidhi Saririk Swarajya Sidhi Rs 10.00
Peeth Parisad Peeth Parisad Rs 20.00
Brataswarup Vimarsha Brataswarup Vimarsha Rs 7.00
Sanataan Sandesh Sanataan Sandesh Rs 5.00
Digdarshana Digdarshana Rs 3.00
Paban Sandesh Paban Sandesh Rs 10.00
Chaturmnya Chatuspitha Chaturmnya Chatuspitha Rs 40.00
Sanatandharma Rasa Rahasya Sanatandharma Rasa Rahasya Rs 35.00
Development Deliberation Development Deliberation Rs 150.00
Characteristics Of Sanatan Dharma Characteristics Of Sanatan Dharma Rs 20.00
Dibyanubhuti Jibanjyoti Dibyanubhuti Jibanjyoti Rs 300.00
Sarbobhomya Sanatan Sidhant Sarbobhomya Sanatan Sidhant Rs 300.00
Swaastika Ganita Swaastika Ganita Rs 120.00
Sanatan Dharma Sanatan Dharma Rs 260.00
Ayurvigyanam Ayurvigyanam Rs 20.00
Ganita Darshana Ganita Darshana Rs 30.00
Neetiauradhyama Neetiauradhyama Rs 75.00
Sanatana Sidhant Sanatana Sidhant Rs 8.00
Sukti Sudha I Sukti Sudha I Rs 70.00
Sanatadharma Byabasthaki Upayogita Sanatadharma Byabasthaki Upayogita Rs 25.00
Ganeet Chintamani Ganeet Chintamani Rs 50.00
Sanatan Dharma II Sanatan Dharma II Rs 220.00
Sanatandharam Phashanotrara Malika Sanatandharam Phashanotrara Malika Rs 300.00
Garvse Bolo Ham Hindu Hai Garvse Bolo Ham Hindu Hai Rs 200.00
Pujya Shreedharmasamrat Ke Mahatyopurn Upadesh Pujya Shreedharmasamrat Ke Mahatyopurn Upadesh Rs 25.00
Baljagaran Baljagaran Rs 6.00
Abataramimagsha Abataramimagsha Rs 50.00
Jahdiswar Jiba Aur Gajat Jahdiswar Jiba Aur Gajat Rs 50.00
Nature Of Numbers Nature Of Numbers Rs 50.00
Bhagawan Shri Krisna Bhagawan Shri Krisna Rs 50.00
Nitinidhi Nitinidhi Rs 400.00
Dharmeswara Samhita Dharmeswara Samhita Rs 40.80
The Genesis Of Zero And One And Binary System The Genesis Of Zero And One And Binary System Rs 40.00
Brahmagyanavali Mala Brahmagyanavali Mala Rs 100.00
Kranti Vindu Kranti Vindu Rs 10.00
Avatara Rahasya Avatara Rahasya Rs 60.00
Vedanta Vigyan Vedanta Vigyan Rs 70.00
Veda Vimarsha Veda Vimarsha Rs 130.00
Shree Shivavatara Bhagavadpad Shankaracharya Shree Shivavatara Bhagavadpad Shankaracharya Rs 500.00
Pravachana Peeyus Pravachana Peeyus Rs 60.00
Geeta Ka Sarvabhauma Siddhanta Geeta Ka Sarvabhauma Siddhanta Rs 130.00
Baudha Siddhanta Aur Vedanta Baudha Siddhanta Aur Vedanta Rs 80.00
Bharata Vaibhava Bharata Vaibhava Rs 100.00
Hastamalaka Stotram Hastamalaka Stotram Rs 60.00
Prachara Prakalpa Prachara Prakalpa Rs 50.00
Vishva Shanti Ka Sanatana Siddhanta Vishva Shanti Ka Sanatana Siddhanta Rs 20.00
Chaturvyuha Parishilan Chaturvyuha Parishilan Rs 25.90
Uddhara Uddhara Rs 10.00
Gita Maana Gita Maana Rs 15.00
Rashtrotkarsha Abhiyan Rashtrotkarsha Abhiyan Rs 50.00
Nitisavitri I Nitisavitri I Rs 60.00
Nastik Bhi Astik Nastik Bhi Astik Rs 50.00
Mukambika Sanstuti Mukambika Sanstuti Rs 40.80
Gita Jayanti Gita Jayanti Rs 25.00
Bhagavan Shreekrushna Bhagavan Shreekrushna Rs 60.00
Nitisavitri Nitisavitri Rs 30.00
Vedanta Saara Sarvasiddhantasamanvayaprakara Vedanta Saara Sarvasiddhantasamanvayaprakara Rs 60.00
Kumbhaparva Ki Disha Aur Dash Kumbhaparva Ki Disha Aur Dash Rs 5.00
Prathamika Bhidikarsaganita Prathamika Bhidikarsaganita Rs 200.00
Paramarthasaram Paramarthasaram Rs 80.00
Duidakdi Praduteki Baidkbidhi Duidakdi Praduteki Baidkbidhi Rs 140.00
Ganitasutram Ganitasutram Rs 200.00
Gurubansh Mathamnay Digadarshan Setu Mahanusasnam Gurubansh Mathamnay Digadarshan Setu Mahanusasnam Rs 70.00
Akaro Bae Sarbo Baak Akaro Bae Sarbo Baak Rs 50.00
Bicharpiyush Sararth Digadarshan Bicharpiyush Sararth Digadarshan Rs 70.00
Baidikarsaganita Baidikarsaganita Rs 70.00
Pranabpraklap Pranabpraklap Rs 15.00
Adankpadiyam Adankpadiyam Rs 150.00
Gitamaing Purushartha Chatusthaya Gitamaing Purushartha Chatusthaya Rs 50.00
Jyotishdarshan Jyotishdarshan Rs 25.00
Akhepa Parihara Takhyaprakash Akhepa Parihara Takhyaprakash Rs 20.00
The Enternal Principles Of Happy Life The Enternal Principles Of Happy Life Rs 10.00
The True Revolution The True Revolution Rs 20.00
Shree Guru Padukabhyam Shree Guru Padukabhyam Rs 10.00
Sankhepa Saririka Ganthasya Samikhya Ebam Sara Samikhya Sankhepa Saririka Ganthasya Samikhya Ebam Sara Samikhya Rs 25.00
Sheeradha Sudha Sheeradha Sudha Rs 220.00
Swetaswatrpanisad I Swetaswatrpanisad I Rs 85.00
Vichitra Sambad Vichitra Sambad Rs 12.00
Shree Radha Aur Rasa Baidhab Shree Radha Aur Rasa Baidhab Rs 25.00
Paramarth Saraprakash Paramarth Saraprakash Rs 5.00
The Wonderful Dialogues The Wonderful Dialogues Rs 20.00
Shreemad Bhagabat Geeta Main Kartabya Shreemad Bhagabat Geeta Main Kartabya Rs 12.00
Geeta Jayanti  Aur Visma Kranti Geeta Jayanti Aur Visma Kranti Rs 35.00
Udbodhan Udbodhan Rs 15.00
Subha Sandesh Subha Sandesh Rs 20.00
Shree Radharasa aura Rasika Shekhara Shree Radharasa aura Rasika Shekhara Rs 25.00
Sarartha Dipika Sarartha Dipika Rs 30.00
Shreesagara Ganga Arati Shreesagara Ganga Arati Rs 3.00
Rigvediya Purvamnaya Govardhan Math Puri Peeth Rigvediya Purvamnaya Govardhan Math Puri Peeth Rs 10.00
Vikasha Vimarsha Vikasha Vimarsha Rs 80.00
Ullasa Haasa Ullasa Haasa Rs 10.00
Divyanubhuti Part I Divyanubhuti Part I Rs 127.00
Rajadharma Rajadharma Rs 30.00
Purvamnaya Shreegovardhanamath Puri Peeth Parichaya Prakalpa Purvamnaya Shreegovardhanamath Puri Peeth Parichaya Prakalpa Rs 15.00
Shree Bharatikrushna Parichaya Pradipa Shree Bharatikrushna Parichaya Pradipa Rs 30.00
Sevya Sevaka Seva Svarupa Vimarsha Sevya Sevaka Seva Svarupa Vimarsha Rs 10.00
Sunyeksidhi Aur Duyakdpadhati Sunyeksidhi Aur Duyakdpadhati Rs 130.00
Sutrartha Sanhita Sutrartha Sanhita Rs 40.00
Uddam Uddam Rs 20.00
Shreeharishboctorstuti Shreeharishboctorstuti Rs 24.00
Srimadbhagabatgitaki Adbhutsaeli Srimadbhagabatgitaki Adbhutsaeli Rs 30.00